Sexuální frustrace - jak a kdy k ní dochází?

Pocit jakékoliv frustrace vzniká, když naše myšlení a pocity uvnitř nás začnou být zásadně rozdílné. Stane se tak, že svým myšlením začneme útočit na svou přirozenost, čímž ji potlačujeme a ničíme. Podobně je to pak i s frustrací v oblasti sexu.

Sexualita je sama o sobě velmi silný a zcela přirozený pud. Potlačovat jej je samo o sobě projevem nezdravého chování, protože naše sexuální energie je zároveň naší energií životní.

Ego v boji s přirozeností

Potlačujeme-li zcela vědomě naši přirozenou sexualitu, stavíme proti sobě své vlastní ego, jež vyznává společenská pravidla a přirozenou touhu žít, rozmnožovat se a být něčí součástí. Sexualita je síla samotného života, je naší životadárnou energií. Boj ega a naší živočišnosti je přitom velmi vyčerpávající a je původem sexuální frustrace. Zabývat se svou vlastní sexualitou znamená zabývat se svou osobní svobodou. A tu bychom potlačovat neměli.

Sexuální frustrace bývá u obou pohlaví odlišná

Sexuální frustrace je podle všeho více patrná u žen než u mužů. Ženy se často této své přirozenosti vzdají a lásku, která je podstatou jejich sexuality, realizují jinak, například nezdravým citovým poutem k dětem, obzvláště k synům. Dalším projevem jsou pak také emocionální výkyvy, u mužů to mohou být naopak sklony k agresi. U obou pohlaví bývá častým řešením také masturbace v závislosti na pornografii, u žen dokonce minimálně ve stejném měřítku jako u mužů.

Pozor na pohlavní nemoci, bezpečný sex se vyplácí!

Sexualita seniorů

Sex mezi seniory je stále vnímán jako něco, o čem by se mluvit prostě nemělo. Dosáhnout určitého věku však neznamená rezignovat na život a věnovat se už pouze procházkám v parku s tvrdým rohlíkem v kapse. Senioři dnes cestují, učí se cizí jazyky, chodí do univerzit třetího věku, jsou zkrátka plně aktivní, někdy dokonce víc, než byli za mlada. Stejné je to i s jejich přístupem k sexu. A proč by nemělo být? Sex přece není výsadou mladých lidí, nebo dokonce lidí štíhlých, s vypracovanými těly. Sex ve starším věku je přesto společností vnímán rozpačitě, někdy i s tendencí k posměchu.

Sex pro potěchu těla i duše

V době, kdy z nejrůznějších průzkumů vyplývá, že sex působí proti stresu, prospívá srdci, zvyšuje sebevědomí, zlepšuje spánek i kvalitu pleti, je snadné podlehnout přesvědčení, že když je vám třicet a zrovna s nikým nespíte, skončíte s vážnými zdravotními problémy a psychicky na dně. Přitom stačí uvědomit si pravidlo číslo jedna - aby měl sex blahodárné účinky, musí být chtěný a pro oba partnery příjemný, ať už jste v jakémkoli věku.

Sexem ke zdraví

Zdroj: Sexualitazeny.cz, Ona.idnes.cz

Foto: Pixabay.com

Sexuální frustrace - jak a kdy k ní dochází? patří do témat

Porucha sexuální preference patří do témat

Adresář

Porucha sexuální preference ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Porucha sexuální preference

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku